WebCam med blik paa og
fra "Hoejbroen"


 

 

SHIPPING OG LOGISTIK FRA A - Z

AHLMANN-ZERSSEN tilbyder Dem en komplet service for shipping, stevedoring, transport eller logistik i alle tyske og polske havne. I mange havne er vi repraesenteret med egne kontorer med vel kvalificerede medarbejdere. Enkelte omraader af vores servicespektrum vil vi gerne praesentere paa denne hjemmeside. Vi glaeder os, hvis vi har vaekket Deres interesse, og ser frem til at modtage Deres opkald.